Fit&Tone
Activity description
FIT & TONE je funkčný tréning, ktorý má za úlohu pripraviť naše telo na pohyby, ktoré vykonávame v každodennom živote. Je charakteristický intenzívnymi cvičeniami, pri ktorých dochádza k absolútnemu zapojeniu fyzickej stránky jednotlivca. Cieľom funkčných cvikov je prevencia zranenia v bežnom živote, posilnenie hlbokého stabilizačného systému, odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému. Funkčný tréning je revolúcia vo fitnes, pretože mnohými metódami popiera zaužívané dogmy a spôsoby cvičenia fitnesu. Pravidelným tréningom človek zvyšuje vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť. Tréningy sa dajú upraviť podľa konkrétnej úrovne kondície, veku alebo skúseností.
List of instructors