Indoor Cycling RS
Activity description
Indoor cycling - alebo spinning je veľmi efektívne a zábavné skupinové cvičenie. Hodina začína pozvoľným rozohriatím, rozbicyklovaním. Svalstvo sa tak pripraví na následnú záťaž. Často je jeho súčasťou i strečing a individuálne pripomenutie správnej techniky držania tela a samotných nášľapov.
V hlavnej časti hodiny dosahuje vaša funkčná sila vrchol. Strieda sa sed na bicykli so zdvíhaním zo sedačky, šliape sa rýchlo po rovine, ale i stabilnou rýchlosťou hore do kopca. V závislosti od nastavenia a pokynov sa tým pádom mení aj intenzita. Výbušná sila pracuje ruka v ruke s vytrvalosťou.
Neodmysliteľnou súčasťou je potom záverečný strečing.
List of instructors